حمل تره بار، استفاده از چوب اولین اولویت در حمل میوه است.

کف و بدنه چوبی

مشخصات فنی
بازگشت به صفحه قبل