کاربری حمل و نقل خشک

کاربری سقف دار

انواع مدل‌ها

کاربری سیار

کاربری سیار

انواع مدل‌ها

کاربری زنجیره سرد

کاربری یخچال دار

انواع مدل‌ها

گذرگاه سلامتی

کاربری سازی / گذرگاه سلامت

گذرگاه سلامتی

اطلاعات بیشتر

کاربری سبک

کاربری سازی / سبک مسقف کرکره بدنه

مسقف کرکره از کف فابریک

مشخصات فنی
اتاق کامیون / یخچال دار (زیر صفری)

مسقف کرکره از روی شاسی

مشخصات فنی
اتاق کامیون / سبک تیغه دار از روی شاسی

تیغه دار از روی شاسی

مشخصات فنی
اتاق کامیون / یخچال دار (زیر صفری)

یخچال‌دار

مشخصات فنی

کاربری باری

کاربری اتاق دار

مشخصات فنی
اتاق سازی / کاربری کفی

کاربری کفی

مشخصات فنی
کانتینر لبه دار

کاربری لبه دار

انواع مدل‌ها

کانکس

کانکس

انواع کانکس